שלום אורחת
להרשמה/התחברות
הפכי לעמוד הבית

מדיניות האתרמדיניות פרטיות
ברוכים הבאים לאתר 4girls.co.il! אתר זה בבעלות פור גירלס בע"מ (להלן: "בעלת האתר").
מדיניות הפרטיות של האתר, המובאת להלן, תבהיר לך את האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע שנאסף ושאת עשויה למסור לנו במהלך השימוש באתר.
בטרם השימוש באתר ו/או מסירת מידע באמצעות האתר אנא ודאי שקראת את כל תנאי "מדיניות הפרטיות" של האתר.
בדף זה, לשון נקבה מהווה גם לשון זכר במשמע.
אתר זה נועד לשימוש תושבי ישראל בלבד.

הסכמה
בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מקבלת על עצמך את תנאי "מדיניות הפרטיות" של האתר באופן שהדבר יחשב כהסכמה מצדך, לכל דבר ועניין, לכל התנאים המפורטים במסמך זה. כל מסירת מידע לאתר זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאי "מדיניות הפרטיות" שבמסמך זה.

ילדים
במידה והינך מתחת לגיל 13, אנו ממליצים להציג מדיניות פרטיות זו וההבהרה המשפטית בפני הוריך או אפוטרופוס חוקי אחר ולהתייעץ עימם בטרם מסירת פרטים מזהים באתר.

מסירת מידע פעילה
כמו באתרים רבים, בדפים מסוימים באתר ייתכן ותתבקשי למסור פרטים מזהים (שם, מען ודרכי התקשרות ובמקרים מסוימים גם גיל) על מנת לקבל עדכונים שוטפים לגבי מוצרים המפורסמים באתר ו/או על מנת להשתתף בפורומים ו/או במדורי הייעוץ שבאתר.
בטרם תמסרי את כתובת הדואר האלקטרוני שלך למטרת קבלת השירות כאמור, אנא וודאי כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך.
בכל פעם שנפנה אליך על פי בקשתך כאמור, תוכלי לדרוש מפור גירלס desk@4girls.co.il למחוק את פרטיך מהרשימה ולהפסיק לשלוח אליך את המידע שבקשת לקבל.

מסירת מידע פאסיבית
במהלך הגלישה באתר אינטרנט, מידע מסוים יכול להיאסף באופן פאסיבי (כלומר, להיאסף מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) בעזרת כלים וטכנולוגיות כגון איסוף כתובות IP (Internet Protocols Addresses), עוגיות (Cookies), תגי אינטרנט ואיסוף מידע אודות הרגלי גלישה.
באתר זה אנו משתמשים באיסוף כתובות IP. כתובת IP היא מספר המוצמד למחשב שלך על ידי ספק האינטרנט שלך על מנת שתוכלי להתחבר לאינטרנט, ונחשבת, ככלל, למידע לא מזהה מאחר ובמרבית המקרים כתובת ה-IP דינמית (משתנה בכל פעם שאת מתחברת לאינטרנט באמצעות המחשב שלך) להבדיל מסטטית (קבועה וייחודית למחשב מסוים). אנו משתמשים בכתובת ה - IP שלך על מנת לאבחן בעיות בשרתים שלנו, לדווח על מידע שהצטבר, קביעת המסלול המהיר ביותר שעל המחשב שלך להשתמש בו לצורך התחברות לאתר שלנו ולצורך ניהול ושיפור האתר.

"עוגיות" (Cookies)
"עוגיה" (Cookie) היא קובץ מידע קטן שהאתר שולח לדפדפן שלך (web browser) העוזר לאתר לזכור מידע לגביך ולגבי העדפותיך - המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, את יכולה למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

"עוגיה זמנית" (Session Cookies) היא "עוגיה" אשר תמחק מהמחשב שלך כאשר תסגרי את חלון הדפדפן או כאשר תכבי את המחשב. "עוגיות זמניות" משמשות לשיפור הגלישה באתרי אינטרנט ולאיסוף מידע סטטיסטי.
באתר זה אנו משתמשים ב"עוגיות זמניות".

"עוגיות קבועות" (Persistent Cookies) הן "עוגיות" קבועות יותר הממוקמות בדיסק הקשיח במחשב שלך ונשארות שם עד למחיקתן על ידך. "עוגיות" אלו מאחסנות מידע על גבי המחשב שלך למספר מטרות כמו למשל לשליפת מידע מסוים שמסרת בעבר לאתר שלנו, ומסייע לקבוע אילו חלקים באתר נחשבים בעלי ערך רב יותר בעיני המשתמשים ולעיצוב האתר בהתאם להעדפות המשתמשים.

אתר זה משתמש ב"עוגיות קבועות".

תגי אינטרנט ( Internet tags)
המדובר בקבצים קטנים יותר מ"עוגיות" (המוכרים גם בשמות single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs ן - 1-by-1 GIFs) המספקים מידע לשרתי האתר כגון כתובת ה-IP וסוג הדפדפן המאפיינים את מחשב המשתמש.
אנו משתמשים בתגי אינטרנט באתר זה.

מידע אודות הרגלי גלישה ("Navigational Data") (מידע "log files", "server logs", ו - "clickstream") משמש לניהול המערכת, לשיפור תוכן האתר, למטרות מחקר שוק, מדידת אפקטיביות פרסום ולצורך העברת המידע למבקרים.

אנו עושים שימוש במידע אודות הרגלי גלישה.

שימוש וגילוי המידע
למעט במקרים בהם יצוין אחרת, אנו עשויים להשתמש במידע שנאסוף כאמור לעיל, לשיפור תוכן האתר, להתאמת האתר להעדפותיך, להעברת מידע לידיעתך (רק אם ביקשת זאת במפורש), ולצורכי מחקר ושיווק שלנו ו/או של החברות המפורסמות באתר, לרבות חברת ג'יי-סי הלת' קר בע"מ ולמטרות המפורטות במסמך "מדיניות הפרטיות" דנן.

קישוריות לאתרים חיצוניים
האתר עשוי לכלול קישוריות והפניות לאתרי אינטרנט אחרים. לתשומת ליבך, אתרים אלו אינם תחת שליטתנו ובכל מקרה אין מדיניות הפרטיות של האתר חלה על אתרים אלו. אנו ממליצים לך לעיין בקפידה במדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט בו את מבקרת.

אמצעי הגנה
אנו נוקטים אמצעים סבירים להגנה על מידע מזוהה שתמסרי לנו דרך האתר, מפני אובדן, שימוש ו/או שינוי ו/או חשיפה בלתי מורשים. יחד עם זאת, עליך לזכור ששימוש באתרי אינטרנט לעולם אינו מבטיח הגנה של 100%. במיוחד, הודעות דוא"ל שמועברות מהמחשב שלך לאתר יכול ואינן בטוחות ומשכך עלייך לשקול בזהירות בטרם קבלת החלטה לגבי הנתונים והמידע שבכוונתך להעביר לאתר. כמו כן, במידה והינך משתמשת במספרי גישה, מספרי זיהוי או סיסמאות, באחריותך לדאוג לאבטחתן.

תנאים נוספים
השימוש שתבצעי באתר זה כפוף להבהרה המשפטית שלנו ולתנאי השימוש באתר

כיצד ליצור עמנו קשר
אם יש לך שאלות או הערות לגבי האמור במסמך מדיניות הפרטיות הנ"ל אנא צרי עימנו קשר ל - desk@4girls.co.il

שינוי פרטיך
בנוסף, במידה וברצונך לשנות את פרטייך (שם, מען ודרכי התקשרות) שמסרת לנו לצורך קבלת עדכונים שוטפים על המוצרים המפורסמים באתר, אנא העבירי לנו את פרטייך המעודכנים לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה desk@4girls.co.il

שינויים במדיניות הפרטיות
בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שבאתר זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יבוצעו שינויים כאמור אלה יפורסמו בעמוד זה באתר. אנא בדקי מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות העדכנית, במיוחד לפני שתמסרי מידע מזהה באמצעות האתר.


מובהר בזאת, כי בעצם העלאת תכנים מכל סוג שהוא לאתר (טקסטים, תמונות, עיצובים, סלוגנים ו/או כל תוכן אחר), מוותרת הגולשת על כל זכות בתוכן המועלה לאתר, לרבות בזכויות היוצרים ו/או בכל קניין רוחני או אחר בתוכן המועלה. הגולשת מצהירה ומוותרת בזאת על כל זכות בתוכן המועלה לאתר ולא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר ו/או כל צד שלישי אשר בעלת האתר נתנה לו רישיון לעשות שימוש כאמור.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 1.7.06.
דף הבית| יעוץ| פורומים| משחקים | הכרטיס שלי| אהבה| יחסים| עיצוב וטיפוח| גוף| עניין| יציאות| כשרון| כל הקהילות| משפטי אהבה| מחזור חודשי| DIY| מחשבון אהבה| צרי קשר| לארכיון המלא
© זכויות היוצרים הבלעדיות שייכות לחברת פור גירלס בע"מ. אחריות חוקית בלעדית מוטלת על שולחות החומר.   הוראות שימוש מדיניות האתר